De meeste filatelisten zijn ooit begonnen met het verzamelen van de zegels van hun eigen land, of van een ander land waartoe ze zich aangetrokken voelden.

Enkele jaren later volgt dan gewoonlijk de stap naar meer gespecialiseerde onderwerpen of naar thematische verzamelingen.

Indien men uitsluitend voor zichzelf verzamelt, kan men een verzameling opbouwen zoals men het zelf aanvoelt of verkiest. Indien men echter wil deelnemen aan tentoonstellingen, dienen bepaalde regels te worden gerespecteerd.

In DE POSTILJON vindt men alle soorten verzamelaars.

Een deel van de leden houdt het bij één of meerdere landenverzamelingen. Anderen hebben prachtige, soms zeer gespecialiseerde verzamelingen opgebouwd, waarvan sommige, ter gelegenheid van competitieve tentoonstellingen in het binnen- en buitenland met prijzen gingen lopen. Alle verzamelingen die ooit in clubverband werden tentoongesteld vindt u op deze website.

KLIK HIER VOOR HET OVERZICHT VAN ALLE TENTOONGESTELDE VERZAMELINGEN

Op deze website wordt een overzicht gegeven van ALLE verzamelingen die gedurende meer dan 20 jaar, in  clubverband werden tentoongesteld. 

KLIK HIER VOOR HET OVERZICHT VAN WAT LEDEN OP DIT OGENBLIK VERZAMELEN

Iedereen kan postzegels verzamelen volgens zijn eigen voorkeur. Wanneer men echter competitief wil tentoonstellen, moet een verzameling aan bepaalde regels beantwoorden. Meer informatie, per type competitieve verzameling, vindt men hierna, met telkens de overeenstemmende verzamelingen van  de clubleden :

Niet-competitieve verzamelingen
Competitieve verzamelingen
Open filatelie
Astro- en aerofilatelie
Traditionele filatelie
Postgeschiedenis
Postwaardestukken
Thematische filatelie
Eénkaderverzamelingen
Eén/meer bladverzamelingen
Prentbriefkaarten
Landenverzamelingen
Jeugdverzamelingen
Literatuur

Een klik op één van de rubrieken hierboven om meer informatie
over dit type verzamelingen te bekomen.

 

 
 
Info      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelen       Links