Als erkend verzameldomein is de "Open Klasse" tamelijk recent. In de praktijk bleek het inderdaad altijd mogelijk was om een thema in al zijn facetten uit te werken op basis van alleen postzegels en filatelistische stukken. Door het gemis aan filatelistisch materiaal , bleken  verschillende verzamelingen rond eenzelfde thema soms veel gelijkenissen met elkaar te vertonen, met een zekere eentonigheid tot gevolg.

In de Open Klasse is het dan ook toegestaan filatelistische elementen te combineren met niet filatelistische items, om aldus een volledig en coherent verhaal tot is al zijn detail te kunnen brengen. Allerlei verzamelobjecten zoals landkaarten, reproducties, munten, medailles, kunnen of mogen meehelpen om de verschillende facetten van het gekozen thema te illustreren.

Uiteraard blijft filatelie belangrijk. Men verwacht dat zowat 50% van het getoonde materiaal van filatelistische oorsprong is en de laatste jaren wordt steeds meer verwezen naar stukken uit de thematische filatelie. Het niet filatelistisch materiaal moet daarenboven "monteerbaar" zijn, zodat het in het kader van filatelistische tentoonstellingen kan worden getoond : het mag o.m. niet dikker zijn dan 5mm om in een tentoonstellingskader te kunnen passen.

Verschillende leden van onze vereniging zijn de laatste jaren begonnen met het uitwerken van  dergelijke verzamelingen waarmee ze bij provinciale en nationale competitieve tentoonstellingen. Enige hinder werd daarbij nog ondervonden omdat ze wél ineens met minimaal twee kaders dienden te starten.

De benaming "Open klasse"  werd inmiddels ook afgevoerd en vervangen door de nieuwe officiële betiteling "OPEN FILATELIE".

In december 2017 vernamen we dat vanaf 2018 deelname ook met 1 kader officieel toegestaan wordt. Enige punt waarop wel gelet moet worden, is dat het verhaal dat verteld wordt, ook op 1 kader volledig moet uitgewerkt zijn.


Klik op om bijkomende informatie over deze verzameling te bekijken
(korte inhoud, plan, tentoonstellingen en resultaten ...)

Naam Titel verzameling Info

CYPERS Marcel Oikoten, 20 jaar Compostela

DAEMS Paul De mobilisatie van het Belgische leger - OK

FEYAERTS Georges Personaliteiten op kalender

FLORENTIE Yvon Herinnering Constant Spinoy

GULLENTOPS Jose Luchtvaartboom - Deel II
Luchtvaartboom - deel III
Roterende raderen en wentelende wielen
Luchtvaartboom Deel I

SPRUYT Louis UNICEF - Kunstkaarten

STEURS Alfons De Oflag IIC te Woldenberg

VAN DEN ACKER Albert 16de Olympiade Melbourne 1956

VAN RILLAER Ida Eifrige Summer
Evolutie door ruimte en tijd
Naarstige zoemers
In de ban van het paard
Citrusvruchten

 

Info      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links