De Oflag IIC te Woldenberg
Alfons STEURS

Open klasse verzameling


1. Omschrijving :

Alhoewel deze verzameling initieel voor de klasse postgeschiedenis bedoeld was werd ze ook één keer voor onze club herwerkt in "Open klasse".

Naast het postale kon de aandachtige kijker ook niet-filatelistische documenten ontdekken, die het geheel optimaal afrondden, maar het postale vormt zonder twijfel dé kern van deze verzameling. In Open klasse telde de tentoongestelde versie - net zoals de versie in postgeschiedenis - maximaal drie kaders van 12 pagina's.

De inhoud ervan komt qua grote lijnen overeen met de "Geschiedenis"-variant en bij het geven van informatie over deze verzameling vallen wij op sommige punten dan ook in herhaling. Het geheel resulteerde in een bonte mix van postzegels, afstempelingen, poststukken, postwaardestukken én niet filatelistisch materiaal.

Na de capitulatie van het Poolse leger, einde september 1939, werden meer dan 450.000 Poolse militairen, waaronder 20.000 officieren, krijgsgevangen gemaakt. De Poolse officieren in de Duitse krijgsgevangenkampen verbleven tot het einde van de tweede wereldoorlog in gevangenschap. De officieren, die in een Oflag (Offizierenlager) verbleven, werden zoals de Poolse bevolking beschouwd als Untermenschen en werden door de Duitse bezetter dan ook niet volgens de "Conventie van Geneve" behandeld. Zo werd aan hen het recht op een "Vertrauensman" ontnomen en moesten de officieren ook werken.

De verzameling biedt een overzicht van diverse postale handelingen in de grootste Poolse Oflag, de Oflag II c te Woldenberg.


Enkele voorbeelden uit deze verzameling:

Op 7 mei 1942 werd in het kamp een eigen postdienst opgericht die enkel geldig was binnen de kampgrenzen. Deze postdienst ontving gelden door het verkopen van zelf uitgegeven postzegels en poststukken. De opbrengst van deze verkoop werd geschonken aan het "Weduwen- en wezenfonds" van gesneuvelde militairen ofwel het "Fundusz Wdow i Sterot" kortweg de "F.W.S.". Deze laatste drie letters vinden we terug op de meeste postzegels. De postdienst was actief tot 21 januari 1945.
 

De eerste zegels werden op 4.4.1942 uitgegeven ter gelegenheid van het weekeinde van Pasen. Het onderwerp toont de weduwe en het kind van een Poolse gesneuvelde soldaat. De zegel had een frankeerwaarde van 10 Fen (Poolse afkorting voor Pfenning) en werd ontworpen door Eugeniusz Pichell.

Er werden ook postzegels verzameld in de Oflag II c. Door deze postzegelverzamelaars werd zelfs een filatelistische kring opgericht die er op haar hoogtepunt in slaagde in het kamp zelf een postzegeltentoonstelling te houden.

 

P. Zieczystaw had bvb nummer 231 op zijn kaart.

De kamppostzegels van de verschillende kampen werden veelvuldig vervalst tijdens en na de oorlog. Een van de meest gekende vervalsingen is de "Sikorski-vervalsing.
Generaal Sikorski werd gedood tijdens een raadselachtig vliegtuigongeval op 4 juli 1943. Elf dagen na de tragische dood werd een rouwzegel uitgegeven in Oflag II c. Elf dagen na de tragische dood van de generaal werd reeds een rouwzegel uitgegeven in de Olfag II c. Dit was zelfs vroger dan de "Vrije Poolse Troepen" in Engeland.

 

Vervalsing I Vervalsing II Echte uitgave

De echte "Sikorski-zegel" werd uitgegeven op 15 juli 1943 en is ontworpen door Marian Stepien.

Er bestaan twee types van vervalsing, waarvan de eerste al in april 1945 in Italië verscheen en die wellicht in de kampen van "Barletti" en "Trani" werden nagemaakt.
Op de eerste vervalsing zien wij een witte stip in de rand van het zegelbeeld terwijl we op de tweede vervalsing een witte stop zien boven de "W" van FWS". De echte uitgave heeft deze stippen niet.

 

Zegel van 10 pf uitgegeven t.g.v. de 150 ste vejaardag van de "Virtuti Militari", de hoogste Poolse militaire onderscheiding. Hier bijgeplakt op een postwaardestuk van 5 Pf om te voldoen aan het port van 10 P.
De bijgekleefde zegel werd ontworpen door E. Pichell.


Het rijke en gelovige verleden van Polen werd graag naar voor gebracht door de Poolse kunstenaars in het park.

Deze geïllustreerde postkaart toont één van de prachtige Poolse gebouwen.

De kaart werd voorzien met een postzegel van de uitgifte van 1.7.1943 met als onderwerp Stan Zolkiewski

 

 


2. Plan :


    De Duitse opmars in Polen


   
 Poolse vermiste militairen

   
 De Oflag II c te Woldenberg
            De kamppostzegels
            De postzegelontwerpen
            De postwaardestukken
            Gebruikte stempeltypes
            Herdenkingstempels
            Geïllustreerde postkaarten
 

 


3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

De Oflag IIC te Woldenberg
28+29.06.2003BOORTMEERBEEK
PROBOTEN 2003 - Provinciale Competitieve
Tentoonstelling "Brabant" in de Sporthal
Competitieve deelname
Felicitaties van de jury


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links