Niet lang nadat de eerste zegels werden uitgegeven, begon men ze te verzamelen : de zegels werden van omslagen losgeweekt, en per land, in volgorde van de uitgifte, in albums geplakt.

Ook nu is dit de meest courante manier om de eerste stappen in de filatelie te zetten. Het is dan ook niet te verwonderen dat deze manier van verzamelen "Traditionele filatelie" wordt genoemd.

Ondanks de opkomst van thematische verzamelingen, blijft deze manier van verzamelen nog altijd populair. Uiteraard is het niet meer mogelijk alle landen van de wereld te verzamelen, zelfs alle zegels uitgegeven door één enkel land bij elkaar brengen is voor een beginnend filatelist dikwijls geen haalbare opgave meer.

Voor wie in de tijd wil teruggaan, onderscheidt men 3 perioden :

de klassieke periode de 19de eeuw
de middelperiode van 1900 tot de 2de wereldoorlog
de moderne periode na de 2de wereldoorlog


Men kan zich beperken tot één periode of zelfs één uitfite, en er boeiend studiewerk rond leveren. Verschillende van onze leden hebben dit in de loop der jaren gedaan, met soms opmerlijke resultaten tot gevolg :

Klik op om bijkomende informatie over deze verzameling te bekijken
(korte inhoud, plan, tentoonstellingen en resultaten ...)

Naam Titel verzameling Info

BOEY Karel Afstempelingen van postkantoren van de nog resterende Belgische gemeenten
Poststempels Elstrom

CANNAERTS Edmond Rolzegels
Unie van Zuid-Afrika

FLORENTY Maurice Belgische eerstedagafstempelingen

GOOVAERTS Margriet Spoorwegen

HEYNDELS Maurice Traditionele Belgische postzegels

MARTENS Jozef Spoorwegen

MILCAMPS Mevr. Studie op zegel nr 46 van Belgie (varieteiten en stempels)

MILCAMPS Roger Klassiek België

VAN GANSBERGHE Jan Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie
Volledige wedersamenstelling Hongaarse 10 Krajcar Uitgifte 1881 - Plaat I

VANDERSLOTEN Jean Luc Belgie anders dan anders - Prive-uitgiften

VANDERSLOTEN Jules De kleine staatsleeuw
Belgische postkantoren anno 1976

VANDORMAEL Paul Henri Ierland Traditioneel
De overgang van Brits naar Iers postaal bestuur
Ierland
Ierland - Dienstpost


Info      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links