Eén van de nieuwere disciplines, die de laatste jaren in opgang kwam, is de één kader competitieklasse. Hierbij kunnen verzamelingen uit de klassen thematische filatelie, aërofilatelie, maximafilie, traditionele filatelie, postgeschiedenis e.a. zonder meer aan bod komen. Het filatelistische materiaal moet wel vallen onder de algemene FIP reglementering bij competitieve deelnames in deze categorieën.

Toepasselijk filatelistisch materiaal is materiaal dat werd uitgegeven, bestemd was om te worden uitgegeven of aangemaakt ter voorbereiding van een uitgifte, gebruikt of behandeld als geldig voor frankering door overheids-, lokale of particuliere postorganisaties of door andere daartoe belaste of gemachtigde autoriteiten, bedoeld voor het overbrengen van post of voor postaal verkeer of ander zaken ter voldoening van officiële rechten, fiscale rechten inbegrepen.

Aanvankelijk een promotieklasse is de 1-kadercompetitie momenteel een volwaardige speler binnen het terrein van de provinciale en nationale tentoonstellingen.

Een 1-kaderinzending kan bestaan uit postzegels, poststukken, postwaardestukken, proeven, postale documenten en/of ander toepasselijk filatelistisch materiaal. Het dient zodanig gerangschikt te worden dat dit het plan van de inzending toelicht.

De inzending dient het opzet van de verzameling te tonen, uitgewerkt volgens de kenmerken van de desbetreffende wedstrijdklasse. Het plan moet de opzet weergeven in één pagina, de eerste van de verzameling en de titel moet overeenkomen met de inhoud van de inzending.

Een 1-kaderverzameling wordt beoordeeld qua duidelijkheid van titel en plan, qua originaliteit, volledigheid en juistheid van het gekozen materiaal. Er wordt rekening gehouden met de filatelistische belangrijkheid in termen van moeilijkheidsgraad en in relatie tot de beschikbare ruimte beoordeeld.

Klik op om bijkomende informatie over deze verzameling te bekijken
(korte inhoud, plan, tentoonstellingen en resultaten ...)

Naam Titel verzameling Info

DAEMS Paul Beschadigde poststukken
De Tsjechische Regierungstruppe Vladni-Vojsko 27.5.1944 - 27.12.1944

KEMPENAERS Karla Kinderen - Hou ze "buiten" bezig

SELIS Luc The first postcard of Belgium 1871-1872
Telegraafdienst in onbezet Belgie 1914-1918
Een erg lang gelopen stuk - Reis rond de wereld in 257 dagen (Belgie - Taiwan)

STEURS Alfons Freiwilligenlegioen Flandern

VANDERSLOTEN Lydia De sigaar - een genotsmiddel
De soldaat en zijn pijp
Nachtkledij in verschillende materialen
Het wel en wee van drugs
Levensloop van jongen over man tot grijsaard
Werken van Johannes Vermeer & tijdgenoten

 

 

Info      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links