Verzamelaars die wensen deel te nemen aan competitieve tentoonstellingen moeten zich strikt houden aan de regionale, provinciale, nationale of internationale reglementeringen. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen volwassenen- en jeugdverzamelingen.

Competitief deelnemen kan in verschillende disciplines. De oudste is ontegensprekelijk de traditionele filatelie. Geleidelijk werden drie nieuwe disciplines erkend met een eigen reglement en kwoterigsysteem : Postgeschiedenis, Thematische filatelie en aërofilie. De volgende jaren werd deze lijst aangevuld met nieuwe categorieën zoals : postwaardestukken, filatelistische literatuur, maximafilie, astrofilie en fiscale filatelie en de één kader competitie.

Het maakt in wezen niet uit of het plan en de commentaren bij een verzameling handgeschreven of getipt zijn. In onze club hebben wij ze allebei. Maar met de komst van de PC wordt de toepassing ervan bij competities meer en meer een must.

Een verzameling "groeit" gedurende verschillende jaren en wordt onnoemelijk dikwijls herbewerkt, rekening houdend met commentaren van juryleden. Uiteraard geldt ook "Hoe hoger het competitieniveau, hoe moeilijker bepaalde quota te handhaven of te verbeteren" zijn.

Hierna de percentages die moeten worden gehaald op de verschillende competitieniveau"s :

  Groot
Goud
Goud Groot
verguld
 zilver
Verguld
zilver
Groot
 zilver
Zilver Verzilverd
 Brons
Brons Diploma
Internationaal 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 50%
Nationaal 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 50%
Regionaal 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 50%
Provinciaal 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 50%

Om te kunnen deelnemen aan competitieve tentoonstellingen van een hogere categorie, dient men eerst een minimum aantal punten in een lagere bekomen te hebben. De in het donker vermelde percentages komen in aanmerking voor een deelname in een hogere categorie.

Hierna een overzicht van de domeinen waar verzamelingen van onze club zich in het recentere verleden competitief hebben verdedigd :

Open klasse
Asrtro- en aerofilatelie
Traditionele filatelie
Postgeschiedenis
Postwaardestukken
Thematische filatelie
Eén-kader verzamelingen
Eén-blad verzamelingen

Een klik op de naam van de categorie volstaat om meer informatie over deze categorie, en de clubverzamelingen in deze categorie te bekomen.

Info      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links