Postwaardestukken maken al jaar en dag deel uit van o.a. thematische verzamelingen en de keuze aan mogelijke stukken is gevarieerd. Toch bestaat er binnen de filatelie ook een optie om een verzameling uit te werken, die uitsluitend rond postwaardestukken is uitgebouwd.

Volgens de FIP handelt het zich bij postwaardestukken om kaarten of brieven, die hetzij een officieel goedgekeurde zegelafdruk of een embleem of een opschrift hebben, waaruit blijkt dat een zeker nominaal port of aanverwante dienst vooraf is betaald.

In België waren de eerste postwaardestukken bedoeld voor binnenlands gebruik en bij wijziging van de geldende tarieven werden er ook nieuwe postwaardestukken uitgegeven. Vanaf 1 juli 1875 – bij de oprichting van de U.G.P verschenen ook de eerste postwaardestukken voor verzending naar het buitenland.

Postwaardestukken omvatten in eerste instantie vooruitbetaalde postproducten in de vorm van bvb postbladen, aërogrammen, briefkaarten, postkaarten, krantenwikkels, adres-wijzigingsformulieren, aantekenbewijzen, ontvangstbewijzen van pakjes, enz.

In wezen bestaan postwaardestukken uit afdrukken op een groter stuk papier of kaart en historisch hebben ze dezelfde afstamming als postzegels, want allebei zijn ze voortgekomen uit vroeger bestaande fiscale zegels en gezegeld papier.

Het uitgeknipte zegelbeeld van een briefkaart of ander postwaardestuk is niet toegestaan voor frankering van brieven. Een moderne variant van voorgefrankeerde omslagen in Frankrijk noemt met pret-à-poster.

Binnen onze kring is er één lid, die zich heel specifiek op dit domein heeft toegespitst.
 

Klik op om bijkomende informatie over deze verzameling te bekijken
(korte inhoud, plan, tentoonstellingen en resultaten ...)

Naam Titel verzameling Info

SELIS Luc Gebruik van Belgische Postwaardestukken 1871-1890
Gebruik van Belgische Publibelkaarten 1933-1984
Gebruik van Belgische Postwaardestukken type Houyoux
Belgische postwaardestukken per expres

VAN GANSBERGHE Jan Hongaarse postwaardestukken


Info      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links