Door het specifiek karakter van dit soort verzamelingen, werd de "postgeschiedenis" al heel vroeg losgeweekt van de traditionele filatelie, en erkent als een aparte klasse met een eigen reglement.

Het internationaal reglement voor posthistorische verzamelingen legt duidelijk vast wat het onderwerp van deze verzamelingen moet zijn : de studie van postale en filatelistische onderwerpen die in direct verband staan met de methoden, verzendingswijzen en bezorgingvoorwaarden van postale verbindingen uit alle perioden, of met de organisatie hiervan door een officiële, lokale of particuliere postdienst.

Deze verzamelingen bestaan dus hoofdzakelijk uit verzonden brieven en afgestempelde zegels, en poststukken die één of ander vergeten domein van de postgeschiedenis opnieuw samenstellen en tot leven roepen.

Ook bij deze vorm van verzamelen is onze club aanwezig. Er hebben verschillende leden studiewerk geleverd dat bij verschillende competitieve tentoonstellingen werd gelauwerd.

Klik op om bijkomende informatie over deze verzameling te bekijken
(korte inhoud, plan, tentoonstellingen en resultaten ...)

Naam Titel verzameling Info

BUEDTS Leopold Belgische bezetting

CANNAERTS Edmond De Tsjechische noodpost na Wereldoorlog II
Tsjechoslowakije Gebruik van Strafportzegels 1919-1988

CARREZ Louis Kamp- en Krijgsgevangenenpost WO II
Censuur op Burgerlijke en Militaire post tijdens WOII

DAEMS Paul Onder bevel van Reichsführer SS - Briefwisseling en geschiedenis 1934-1945
Protectoraat Bohemen-Moravië
De censuur in de Donaumonarchie 1914-1918
100 Jaar Belgische Postgeschiedenis
De mobilisatie van het Belgische Leger 25/8/1939 - 10/5/1940
Krijgsgevangenenpost

DOCHEZ Francis Algemene postgeschiedenis
Etappengebied in bezet België
Belgische bezetting

MEURIS Maria Veldpost van de Duitse Luftwaffe 1939-1945
Heidstempels in het Duitse Rijk

SELIS Luc Postgeschiedenis 1884 - 1900 gebaseerd op uitgifte 1884
Post, telegraaf en pakjes in onbezet België 1914-1918
Post in onbezet België 1914-1918
Ocean Letters
Le Courrier de La Grande Pêche 1730-1940

STEURS Alfons De Oflag II C te Woldenberg - PG
De eerste Belgische postzegels
Veldpost

VAN GANSBERGHE Jan Hongarije Uitgifte 1881-1899

WUYTACK Sylvain Veldpost van de Luftwaffe, W.O. II
Krijgsgevangenenpost W.O.II


Info      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links