Het heelal heeft altijd tot de verbeelding van de mensheid gesproken. Het is dan ook normaal dat alles wat met het heelal te maken heeft regelmatig op zegels wordt afgebeeld.

Toen de mens raketten begon te bouwen om de ruimte te gaan verkennen, was dit thema in de filatelie niet meer te stuiten : satellieten voor allerlei doeleinden, bemande vluchten naar de maan, ruimteschepen naar de verschillende planeten van ons zonnestelsel, bijna elke dag valt er in dit domein iets nieuws te vernemen.

Astrofilatelie is niet zomaar een thematische verzameling, waar d.m.v. zegels of ander filatelistisch materiaal één of ander domein van de ruimtevaart wordt geïllustreerd.

Astrofilatelie bestaat uit een filatelistische studie van de wetenschappelijke en technische vooruitgang in de beheersing van de ruimte, vertrekkingen bij het onderzoek van de stratosfeer, de ontwikkeling van raketten, de ontwikkeling van ruimtetuigen, tot de huidige onderzoeksprogramma's, met vooral aandacht voor de chronologie van het gebeuren.

Een onderdeel van deze geschiedenis wordt gevormd door de AEROFILATELIE, waar op een chronologische manier, de geschiedenis van de luchtvaart en/of luchtpost worden benaderd.

Verschillende leden van de club hebben in dit domein verzamelingen opgebouwd, die ze zowel binnen als buiten de club hebben tentoongesteld :

Klik op om bijkomende informatie over deze verzameling te bekijken
(korte inhoud, plan, tentoonstellingen en resultaten ...)

Naam Titel verzameling Info

CYPERS Marcel Wedloop om de heerschappij in de ruimte

JORIS Toos Ruimtevaart

VAN DEN EYNDE Marcel De geschiedenis van de westerse luchtvaart
Eerstedagvluchten Sabena


Info      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links