Eerstedagvluchten Sabena
Marcel VAN DEN EYNDE

Astro- en aereo verzameling


1. Omschrijving :


In de beginjaren van De Postiljon had Marcel reeds een meer dan gewone belangstelling voor alles met de luchtvaart te maken had en betrok ook een deel van zijn filatelistisch materiaal bij deze uit de kluiten gewassen hobby.

In 1972 en 1973 stelde Marcel zo ook zijn verzameling rond eerstedagsvluchten van Sabena tentoon voor de club maar toen wij hem recent vroegen of er misschien nog iets bestond van deze verzameling, was het antwoord jammer genoeg negatief.

Wat speurtocht thuis leverde echter wel vergelijkbare pagina’s op. Zo kan u hierna aan voorbeelden uit de jaren 1978 en 1982 zien hoe ook de eerdere verzameling was opgevat. Duidelijk geen competitieve verzameling maar wél een met oog voor detail.

Qua filatelistisch materiaal omvatte de verzameling uitsluitend poststukken, type eerstedagomslagen, waarbij de “Eerste vluchten” tussen twee bestemmingen, gerealiseerd met Sabena vluchten geïllustreerd werden, telkens zowel de heen- als de terugvlucht.


Bij de omslagen was telkens een pagina (soms ook recto/verso) met tekst en uitleg gevoegd met vermelding van:

1. Type toestel en kenletters
2. Dienstregeling m.b.t. de trajecten
3. Bemanning aan bood
4. Gewicht van de vervoerde post

 

Voorbeelden vluchten 3+4.4.1978 Brussel - Doha / Abu Dhabi
 


> Met blauwe gelegenheidsafstempeling
> Datumstempel
> Aankomststempel op keerzijde

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden vluchten 2+ 3.4.1982 Brussel - Kilimanjaro

> Met blauwe gelegenheidsafstempeling
> Datumstempel
> Aankomststempel op keerzijde


2. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :Eerstedagvluchten Sabena
06+07.05.1972BOORTMEERBEEK
2de clubtentoonstelling "De Postiljon" in de Gildezaal
Niet competitief
02+03.06.1973BOORTMEERBEEK
3de clubtentoonstelling "De Postiljon" i.s.m. Layenskring - Wespelaar in de Gildezaal
Niet competitief
02+03.10.1976BOORTMEERBEEK
Postzegeltentoonstelling met voorverkoop "Jeugd, muziek en jeugdfilatelie" in de gildezaal
Niet competitief

Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links