De geschiedenis van de westerse luchtvaart
Marcel VAN DEN EYNDE

Astro- en aereo verzameling


Marcel is al jaren actief geïnteresseerd door alles wat de luchtvaart te maken heeft en bouwde hieromtrent jaren geleden - binnen de schoot van onze kring - twee verzamelingen op.
Een eerste aërofilatelistische verzameling omschreef de geschiedenis van de Westerse luchtvaart op 24 pagina's type "Universal Album" (tentoongesteld op 2 kaders van het oude type), de andere beperkte zich tot stukken m.b.t de eerstedagsvluchten van Sabena.

Opvallend bij deze verzameling was het feit dat ze op "licht geruit" papier was opgemaakt (niet het huidige standaard A4 formaat), iets dat wij vandaag niet meer zien.

Zij beantwoorde verder in vele opzichten wel aan de huidige esthetiek, met name wat betreft de omkadering van de pagina's en de inlassing van teksten samen met een mooie ordening van de stukken met een mix van afstempelde postzegels (en enkele postfrisse op aparte bladen), poststukken, postwaardestukken en afstempelingen. Daarbij lette Marcel er ook op dat de zwaarste stukken zich onderaan bevonden.

Enkele paginavoorbeelden :

 

De verzameling omvatte verhoudingsgewijs zeer veel poststukken, waarbij de afstempelingen de juiste toon moesten leggen.

Marcel beperkte zich tot het verlenen van aërofilatelistische informatie en verklaarde dus ook geen afstempelingen of types van documenten nader, iets wat vandaag - bij competitieve deelnames - wél gevraagd wordt. Maar in de tijdsgeest gezien, waarbij hij destijds met deze verzameling uitpakte, was dit beslist een erg fraai ogende én interessante collectie.

In de inleiding bij de verzameling "De Geschiedenis van de Westerse Luchtvaart" begon Marcel met de vraag: "Waarom een geschiedenis van de luchtvaart samenstellen?"

Zijn antwoord luidde :

Het feit dat vliegen de mensheid altijd heeft gefascineerd en dat zelfs vandaag de dag nog doet - nu het vliegtuig geen geheimen meer heeft en iedereen op elk moment kan vliegen.
We staan er altijd weer verbaasd over hoe en waarom een vliegtuig in staat is de grond te verlaten, in de lucht te blijven en steeds hoger, sneller een grote afstand af te leggen.

Alhoewel de geschiedenis van de luchtvaart in feite een tamelijk korte is - slechts een eeuw oud - is zij wellicht de meest ingewikkelde, geconcentreerde, avontuur dat de mensheid kende. Na eeuwen van dromen werd de luchtvaart geboren binnen een tijdsbestek van slechts enkele jaren en maakte daarbij dankbaar gebruik van de wetenschap waarvan zij geheel afhankelijk was voor haar evolutie.

Het startpunt moet natuurlijk Leonardo Da Vinci zijn, de eerst grote theoreticus m.b.t. de wetenschappelijke grondslagen van het vliegen.
Daarna volgde een aantal gebeurtenissen die het beeld van de geschiedenis van de luchtvaart tot het komst van de Concorde in 1969 in een notendop samenvatten. (Weliswaar zonder paginanummering maar louter op basis van data maar wel met steeds wat extra informatie).

Marcel somde ze als volgt samen :

1896 Otto Lilienthal (1848-1896) bracht zichzelf als eerste mens in het luchtruim
Hij bouwde in totaal vijf één- en twee tweedekkers.

1903 De gebroeders Wright met hun Flyer I - de eerste gemotoriseerde vlucht
Op 17.12.1903 maakten Orville en Wilbur Wright deze vlucht te Kitty Hawk.
Bij de 4de poging vlogen ze 260 m en bleven 59 sec in de lucht
 

1909 Louis Blériot vliegt als eerste van Engeland naar Frankrijk
In zijn type XI - ééndekker vloog hij op 25.7.1909 van Les Baragues (bij Calais) naar Northfall Meadow (bij Dover). De "Blériot XI" was het eerste type dat in bij een oorlogsvoering werd ingezet (oorlog Italië-Turkije 23.10.1911)
 

1924 De eerste vluchten van de Fokker FVII (Ontwerp Anthony H.G.Fokker)
De eerste FVII vloog op 11.4.1924 op Schiphol en kon 8 personen vervoeren.
Het was het eerste KLM vliegtuig met een verwarmde cabine
De later Fokker FVII 3M versie, gebouwd door SABCA, telde 10 zitplaatsen
De Fokker FVII was het succesvolste verkeersvliegtuig tussen de twee wereldoorlogen


1925 De Breguet's en de Junkers

De Breguet's werden veel gebruikt voor de postdiensten (in de regio's Marokko, Syrië en Indochina).

De Junker F-13 was het eerste echte passagiersvliegtuig ter wereld.
De passagiers namen plaats in een gesloten cabine en droegen reeds een veiligheidsgordel.
 

 

Poststuk dd 24.04.1925 met in de bandstempel een afbeelding van de Junker F-13, het eerste echte passagiersvliegtuig ter wereld.

1927 Charles Lindbergh vliegt non-stop van Amerika naar Europa
Op 20.5.1927 vertrok hij met zijn eenmotorig vliegtuig Ryan Nyp (Spirit of St Louis genoemd) te New York voor een 33 1/2 uren durende vlucht naar Parijs en overbrugde zo 6000 km.
 

1928 De doping van het beroemste luchtschip: de LZ 127
Het beroemdste luchtschip van dit type was zonder twijfel de "Graf Zeppelin", zo genoemd naar Graaf Ferdinand van Zeppelin. Het kon 20 passagiers vervoeren en had een bemanning van 45 man. Het was 237 m lang, had een diameter van 33.70 m, woog 67 ton en haalde een kruissnelheid van 115 km/u.

Brieffragment met postaal afgestempelde postzegel met het luchtschip "Graf Zeppelin" dd 14/6/1931 en voorzien van een speciale gelegenheidsafstempeling, ten bewijze dat de brief met de "Graf Zeppelin" verstuurd werd

1931 Prof. A. Piccard exploreerde als eerste de atmosfeer met zijn stratosfeerballon

De stratosfeerballon was voorzien van een luchtdichte cabine, had een hoogte van 85 m en bevatte 2600 m3 waterstof. De recordhoogte, die hij bereikte bedroeg 17000 m (bij -55° C)
 

Brieffragment met bijzondere afstempeling n.a.v. jubileumviering
A. Piccard met zijn portret

1931 Eerste vlucht van de Junker 52 (JU52)
De eerste driemotorige versie van de Junker 52 vloog in April 1931. Dit type toestel kon 17 passagiers vervoeren bij een snelheid van 290 km/u op een hoogte van 3000 m.

Rolstempel dd 25.9.1930 met de ïllustratie van de driemotorige Junker 52

1935 De Douglas Commercial (DC3) vloog voor het eerst
Op 17.12.1935 vond de eerste vlucht met dit type toestel plaats in Santa Monica (USA). Hun kruissnelheid bedroeg 300 km/u.

1937 De Caudron en de Short Sunderland
In Groot-Brittannië opende Imperial Airways in 1937 diensten naar verschillende delen van het Britse Imperium. Voor de vluchten (vooral postvliegtuigen) opteerde men voor het type "Caudron Simon". Daarnaast kende de vloot 42 vliegtuigboten van het type Short Sunderlandmk)

1939 De Lockheed
De Lockheed - Constellation was het eerste KLM vliegtuig met een drukcabine.
 

Air Letter (type vouwbrief) verstuurd in India op 19.11.1953 met bestemming Manchester met ingedrukt frankeerbeeld met het toestel, type Lockheed 740 Constellation.

1942 De Douglas Commercial (DC4)
Dit viermotorig toestel vloog voor het eerst in 1942 en werd uiterst succesvol. Er werden meer dan 100 vliegtuigen van dit type gebouwd. Met zijn 93 feet was hij "een jumbo" voor zijn tijd. Ze verwierven vooral naam en faam bij hun inzet als luchtbrug bij de bezette stad Berlijn.

1954 Boeing 707 - (B707)
Op 15.7.1954 vond de eerste vlucht van een toestel met een totaal nieuw concept (=straalvliegtuig) plaats. De eerste versie van de Boeing 707 kon 132 tot 148 passagiers bij een kruissnelheid van 990 km/u ineens transporteren. Er werden 100 stuks gebouwd.
Er volgde een hele reeks van Boeing 707 straalvliegtuigen. Bij reeks twee werd de passagierscapaciteit opgetrokken tot 180. Bij versie drie - in dienst vanaf 1958 bij PANAM - konden reeds 219 passagiers aan boord.
 

Zuid-Afrikaans aërogram met in het ingedrukte zegelbeeld een Boeing 707 uit de eerste lichting.
 

1955 De Caravelle
In 1955 bouwde Sud-Aviation het eerste straalvliegtuig voor korte afstanden. De motoren werden aan de staart gemonteerd. Voordeel: makkelijker onderhoud en minder cabinelawaai.

1962 Boeing 727 - (B727)
De eerste Boeing 727 verliet de fabriek op 27.11.1962. Het toestel kon 189 passagiers vervoeren. Er was veel vraag naar dit type toestel en de passagierscapaciteit nam gestadig toe naarmate de verkoop steef.

1968 Boeing 747 - (B747)
De ontwerpers kwamen op het idee om achter de Boeingcockpit een "upperdeck" toe te voegen om nog extra passagiersruimte te creëren. Op 30.9.1968 kwam de eerste B747 uit 's werelds grootse gebouw en de eerste effectieve vlucht van Boeing 747 vond plaats op 9.2.1969. De maximale capaciteit aan boord was 400 passagiers. In totaal kende de 747 zeven verschillende modellen. Het type B747SP (=special performance) haalde in 1975 een destijds erg benijde snelheid van 0.92 mach.
 

Vlagstempel met rechtse datummarkering met de Boeiing 747 met Upperdeck
 

1969 De Concorde, het duurste vliegtuig ter wereld
Dit was beslist hét Franse luxeproject. Het toestel kon slechts 138 passagiers vervoeren maar wél tegen een ongeziene snelheid van 2385 km/uur, waardoor een vlucht van Europa naar Amerika in minder dan 3 u gerealiseerd kon worden.
De eerste vlucht van de Concorde vond plaats op 2.3.1969.

 

Frankeermachineafstempeling type "Satas" dd 6/8/1983 met de Concorde, paradepaardje bij Air France


Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

De geschiedenis van de westerse luchtvaart
14+15.04.1984HAACHT WESPELAAR
11de clubtentoonstelling in zaal Het Molenhof
Niet competitief
23+24.04.1994HAACHT
17de clubtentoonstelling met voorverkoop in Breughels Gasthof
Niet competitief
Onder titel "Luchtvaart"
06.09.2015BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. "Boortmeerbeek feest !" - Verenigingendag - Editie II
Tentoonstelling van het werk van 21 leden in de verenigingsstand aan de sporthal
Demonstratie
Fragment van 4 pagina's uit deze verzameling


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links