Medio 2010 ontstond binnen de schoot van KeTheFil een nieuw initiatief om filatelisten warm te maken voor het competitief tentoonstellen en via informatieavonden en tal van praktische voorbeelden werd het idee ook aan de kringen verduidelijkt.

Er werd een competitieve tentoonstellingsdatum vastgelegd medio januari 2011 en er werd dan ook druk overleg gepleegd of dit ook in onze kring haalbaar zou zijn.

Onze kring engageerde zich tenslotte om met verschillende inzendingen deel te nemen en slaagde er ook in om enkele filatelisten voor het eerst competitief te laten deelnemen.

Het reglement van deze nieuwe klasse stelde dat het thema volledig vrij is, maar wel uitgebeeld moet worden met uitsluitend filatelistisch materiaal. Inzendingen in open klasse worden niet aanvaard.

Een inzending moet bestaan uit één of twee bladen A4 formaat of één A3 blad en dat er onderscheid zou gemaakt worden tussen jeugddeelnames, filatelisten mét en zonder ervaring:

  • Met ervaring : een filatelist die eerder al verguld zilver behaalde

  • Zonder ervaring : wie nooit deelnam of maximaal zilver scoorde

  • Jeugd : zonder beperkingen

Per deelnemer worden maximum drie inzendingen toegestaan.

 De volgende elementen worden in acht genomen voor de beoordeling:

Titel – verhaal – filatelistische elementen en kennis – kwaliteit van het materiaal – creativiteit en presentatie (zeldzaamheid niet) en de verdeling van de punten als volgt ingeschat:

Originaliteit van het onderwerp (Titel) 

10 %

Het verhaal en de creativiteit 

10 %

Kennis van het thematische onderwerp 

15 %

Filatelistische elementen (Minimum 3) 

20 %

Filatelistische kennis 

20 %

Originaliteit van het gebruikte materiaal 

10 %

Presentatie 

15 %

Hier al de namen van de leden, die meededen bij de allereerste editie januari 2011 te Asse :

Vera Wellens                        En toetsen maar …
Karla Kempenaers                 De Postiljon
José Gullentops                     De brandweer
José Gullentops                     Het prille begin van de luchtvaart

José Gullentops                     De internationale postdienst

Paul Daems                          Samen sterk
Paul Daems                          Van blok tot vlak
Paul Daems                          Steen na steen
Lydia Vandersloten                Hoe maken wij een sneeuwman?
Lydia Vandersloten                Het aansteken van een pijp
Lydia Vandersloten                De hoorn des overvloeds
Ida Van Rillaer                      Met gevoel en ritme
Jan Beullens                          Met scheermes en schaar naar verzorgd haar

 

Een lichtblauwe achtergrondkleur geeft aan dat er, naast de lijst van deelnames aan tentoonstellingen, bijkomende informatie beschikbaar is over de verzameling : beschrijving van het onderwerp, plan van de verzameling, en enkele voorbeelden van zegels of poststukken.

José Gullentops

De brandweer

Klik  HIER 

De internationale postdienst

Klik  HIER 

Het prille begin van de luchtvaart

Klik  HIER 


Ida Van Rillaer

Met gevoel en ritme

Klik  HIER 

Horen - middel tot communicatie

Klik  HIER 

Uit liefde geboren

Klik  HIER 


Jan Beullens

Met scheermes en schaar naar gezond haar
(1- en 2-blad verzameling)

Klik  HIER 


Vera Wellens

En toetsen maar ...

Klik  HIER 

De intro van de EURO

Klik  HIER 


Karla Kempenaers

De postiljon
(1- en 2-blad verzameling)

Klik  HIER 

Kinderen - hou ze bezig

Klik  HIER 

Een leuke hobby - De filatelie

Klik  HIER 


Lydia Vandersloten

Hoe maken wij een sneeuwman ?
(1- en 2-blad verzameling)

Klik  HIER 

Het aansteken van een pijp

Klik  HIER 

De hoorn des overvloeds

Klik  HIER 

De trots van Wenen staat in Brussel

Klik  HIER 


Paul Daems

Van blok tot vlak

Klik  HIER 

Steen na steen
(1- en 2-blad verzameling)

Klik  HIER 

Samen sterk

Klik  HIER 

Het rieten dak

Klik  HIER 

Riolering

Klik  HIER 

 

 

Infoo      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links