De websites van de officiële postinstanties van de verschillende landen zijn dikwijls een belangrijke informatiebron, vooral over de uitgiften van nieuwe zegels als de lokale posttarieven. Hierna vindt u een lijst van enkele belangrijke postzegellanden.

Het volstaat op de link te klikken om rechtstreeks naar het betrokken land te surfen.
  
Info      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links