De uitgifte nr. 1 verscheen in November 1971.
Verantwoordelijke uitgever toen was François Daems.
Onder zijn leiding zou het clubblad verschijnen tot nr. 14 - februari 1973.
Nr. 14 A verscheen in februari 1973
Als nieuwe verantwoordelijke uitgever fungeerde Ghislain Vleugels. Het boekje in zijn toenmalige vorm liep tot december 1973.
De club hernieuwde de nummering van de clubbladen.
De nieuwe nummer 1 verscheen in januari 1974.
T/m clubblad nr 39 - januari 1977 was het een gezamenlijk clubblad onder de vleugels van Ghislain Vleugels.

- in 1973 Boortmeerbeek, Nossegem én Germinal Beringen   (Koersel)
- in 1975 Boortmeerbeek, Nossegem, Beringen én Londerzeel.
- in 1976 Boortmeerbeek, Nossegem, Beringen
- in 1977 Boortmeerbeek, Nossegem, Beringen en Hobbyclub Teniers - Perk
December 1977 /januari 1978
Het clubblad kreeg een nieuwe lay-out en nieuwe uitgevers: Frans Maes & Annie Verschaeren. Vanaf ± 1991 staat het clubsecretariaat in voor de teksten en blijven zij verantwoordelijk voor de eindredactie. De nummering liep gewoon door.

Onder hun hoede bleef het op deze wijze een gezamenlijk clubblad :
- in 1978 Boortmeerbeek, Nossegem, Beringen en Vilvoorde
- in 1979 Boortmeerbeek, Nossegem, Vilvoorde en Eppegem
- in 1980 Boortmeerbeek, Nossegem, Vilvoorde en Keerbergen
- in 1986 Boortmeerbeek, Nossegem, Vilvoorde (nieuw bestuur) en Keerbergen
- in 1995 Boortmeerbeek, Nossegem en Keerbergen
- in 1996 Boortmeerbeek, Nossegem 

Eind 2000 - na het overlijden van Annie ging de club op de ingeslagen weg verder, d.w.z. dat het clubsecretariaat verder borg stond voor de teksten onder verantwoordelijke uitgever Frans Maes. De nummering liep gewoon door.

Na overdracht van diverse taken, is sinds begin 2009 Frans MAES niet langer de  verantwoordelijke uitgever. In zijn plaats komt de clubsecretaresse.

Op 1.2.2010 stapt de club af van het opmaken en versturen van het maandelijkse clubblad en schakelt om naar een tweemaandelijkse editie. Deze grote ommezwaai wordt mee onderlijnd door een lay-out wijziging van de voorpagina.

Tot op heden is het nog altijd het clubblad voor de kringen van Boortmeerbeek en Nossegem.

Bij de uitgifte van het eerste clubblad editie 2012 wijzigt het tot dan toe toegepaste formaat van A4 naar A5 en ipv geniete pagina's krijgt het de allure van een echt boekje.
De samenwerking met de kring van Nossegem stopt. De beide kringen varen vanaf 1.1.2012 een eigen koers
.

De club handhaaft het verzenden van de clubbladen via Bpost aan leden en een ruim aantal bevriende kringen. Aan een ruim aantal andere geïnteresseerde filatelisten wordt vanaf dan ook tweemaandelijks het clubblad per mail toegestuurd.

Op 1.1.2014 wijzigt de betiteling van het clubblad en "De Posthoorn" wordt vanaf dan gelijk geschakeld met de naam van de club en wordt "De Postiljon". Aan de verdere lay-out, tweemaandelijkse uitgifte en wijze van verdeling werd niet geraakt.

Het clubblad van De Postiljon handhaaft de gekende rubrieken, met o.a. clubeigen informatie, informatie van Bpost, allerlei filatelistische nieuwtjes, artikels over thematische- en studieverzamelingen, een rubriek "Wie zoekt, die vindt", een maandelijkse rubriek "Waarheen" met informatie over filatelistische activiteiten, georganiseerd over heel het land.
In de rubrieken "GEZOCHT" en " TE KOOP" kunnen leden elkaar informeren over wat ze zoeken of te koop aanbieden. In de rubriek " WAARHEEN" verschijnt een overzicht van de filatelistische activiteiten die gedurende de maand in heel het land worden georganiseerd.e voor het

In juni 2011 werd het clubblad in pdf-formaat op deze website voor het eerst ter beschikking gesteld. Om dit clubblad te bekijken, klik HIER

De laatste 2 nummers kan u via een klik op de links hierna nog steeds bekijken en zelfs thuis afdrukkenDeze clubbladen worden uitsluitend als persoonlijke informatie ter beschikking gesteld van de bezoekers van de website. Voor elk ander gebruik dient voorafgaandelijk de toelating te worden aangevraagd.


 

 
 
 
Info      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelen       Links